Gratis verzending vanaf € 50,-

Privacyverklaring

Privacyverklaring Wijngevoel.nl

Wijngevoel.nl (”wijngevoel.nl”; ”wij”) is gevestigd aan vuurvlinder 128, 7323VK in Apeldoorn. Wij leveren zowel fysieke als digitale producten aan onze website bezoekers (”u”). waarmee we u, wijnkennis of een wijnbeleving willen laten ervaren.  (de “Diensten”). Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze diensten zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wijngevoel.nl is nauwkeurig met het verwerken van persoonsgegevens. Bij het verwerken van de persoonsgegevens houden wij ons aan de vereisten van de AVG (‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’).

Met deze Privacyverklaring willen wij u inzicht geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken inclusief het doel van de gegevens.Wij adviseren u deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Laatste wijziging van deze Privacyverklaring: 30 April 2020.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten en de website van wijngevoel.nl – https://wijngevoel.nl/

Persoonsgegevens.

U kunt persoonsgegevens met wijngevoel.nl delen wanneer u gebruik maakt van de diensten of de website die wij aanbieden. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, met ons deelt. Deze persoonsgegevens zullen wij niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring. Met uitzondering wanneer u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Persoonsgegevens die wij verzamelen.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens zoals voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum;
 • Contactinformatie zoals woonadres, e-mail adres en telefoon nummers;
 • Betaalinformatie zoals KvK nummer, BTW nummer, Bankrekeningnummer;
 • Geïdentificeerde afbeeldingen zoals bedrijfslogo’s of persoonsfoto’s
 • Informatie die u vrijwillig deelt met ons zoals social media gegevens, login ID, IP-adres, reacties, artikelen, feedback en meningen.

De website en/of diensten van Wijngevoel.nl heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over minderjarige verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wijngevoel.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betalingen.
 • Het afleveren van onze producten en diensten.
 • Het versturen van nieuwsbrieven.
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het aanmaken van een account.
 • Communicatie tussen de website bezoeker en Wijngevoel.nl
 • Opmaken en versturen van offertes en facturen.
 • Analyse van statistieken en optimalisatie van de diensten.
 • Aanmelden en verifiëren van gebruikers van de diensten.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u ten allen tijden kunt intrekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Wijngevoel.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met anderen.

Wij zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten. Een uitzondering hierop is als het wettelijke verplichting en opgelegd wordt.

Cookies.

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor gebruiken wij op onze website verschillende soorten cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens.

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en indien mogelijk een tweede factor.
 • Encryptie van data.
 • Pseudonimiseren van data.
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel.
 • Overdrachten zoals betalingen alleen over SSL.
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@wijngevoel.nl

Uw rechten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. Wij zullen u vervolgens een kopie aanleveren van de gegevens die wij over u verwerken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder, De Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijngevoel.nl
Vuurvlinder 128
7323VK Apeldoorn
Nederland

Open WhatsApp chat
1
Vragen?
Hallo, kan ik je ergens mee helpen?
Druk op de button rechtsonder en stel uw vraag...